Achtergrond en Voorgeschiedenis

BELANGRIJK: voor de voorbeeldbrief: ga naar de tab ‘collectiviteitsvoordelen’

Voor de brief aan alle gebruikers van Pavijen: klik hier

De Stichting Collectieve Beveiliging Pavijen is in 2002 opgericht met als doel het realiseren van een veilig bedrijventerrein. Geen enkele ondernemer zit immers te wachten op ongewenst bezoek met alle ellende, ergernis en schade die daarmee verband houdt.

Samen met de “werkgroep collectief beveiligen” waarin gemeente, politie en deĀ  ondernemersvereniging Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) samenwerkten, is gewerkt aan een invulling van de collectieve beveiliging voor het bedrijventerrein Pavijen.

Het bestuur wordt gevormd door Henk Visscher (Visscher), Ben Wammes (Gispen), Co Stouten (Stouten & Wijnen) en Jeannette Verbaast (MCN). Het secretariaat is uitbesteed aan Monique van Ringelenstein | Ringelenstein Management Support.